blank

Dr. Sahir Shafiq

Anesthetist

Dr. Sahir Shafiq

MBBS, FCPS